ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΥΣ


Προς Δ.Σ. Ε.Τ.Ι.Τ.Κ


Ηράκλειο ......................


Εχω Διαβάσει το καταστατικό και συμφωνώ πλήρως με αυτό και τους σκοπούς αυτού και αιτούμαι

να γίνω μέλος της ένωσης .


ΕΠΙΘΕΤΟ.........................


ΟΝΟΜΑ............................


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.....................


Α.Δ.Τ................................................


ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ......................................


ΤΗΛ.............................................


ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ................................


ΑΠΟ........


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.....................